Odpowiedzi

2010-01-18T11:06:48+01:00
1.Tomek zjadł wczoraj kanapkę.
Thomas ate sandwich yesterday.

2.Michał oglądał wczoraj telewizję.
Michael watched tv yesterday.

3.Wczoraj Kasia obejrzała dobrą komedię.
Kate watched good komedy yesterday.

4.On wczoraj kupił samochód.
He bought a car yesterday.

5.Gosia wczoraj spotkała Zosie.
Gosia met Zosia yesterday.

6.Tydzień temu padało i nie poszedłem do szkoły.
One week aga that was rainning and i didnt go to school.

7.Sprawdziłem wasze sprawdziany trzy dni temu.
I checked your exams 3 days ago.

8.W zeszłym roku odwiedziłem Hiszpanię.
I visited Spain last year.

9.Ona wczoraj rozmawiała z przyjaciółmi.
She talked to her friends yesterday.

10.Oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
They were with Mark in Paris yesterday.