Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T11:17:05+01:00
Ich wohe in Warszawa.-Ja mieszkam w Warszawie.
Meine Oma heißt Alina. - Moja babcia ma na imię Alina.
Am montah ich gehe zu Schule. - W poniedziałek idę do szkoły.
Sie trinkt cola.-Ona pije cole.
I mag Oktober. - Ja lubię październik.
Du isst Zitrone. -On je cytrynę.

Mam nadzieję, że pomogłam. ^^ :*
2010-01-18T11:25:10+01:00
Wir wohnen in einem blok.
My mieszkamy w bloku.

Meine oma ist 89 jahre alt.
Moja babcia ma 89 lat.

Am montag habe ich ein matetest.
W poniedziłek mam test z matematyki.

Mein lieblings getrenk ist cola.
Mój ulubiony napój to cola.

Im oktober habe ich geburstag.
W październiku mam urodziny.

So habe ich das gemacht.
Tak to zrobiłam.

Ich mochte eine zitrone zu meinem tee.
Chciałabym mieć cytrynę do mojej herbaty.
2010-01-18T11:25:50+01:00
Wohnen
Die Stadt, in der ich wohne, würde dir nicht gefallen.
Miasto, w którym mieszkam, nie spodobałoby ci się.

oma
Meine Oma heiBt Aniela.
Moja babcia nazywa się Aniela.

montag
Diesen Montag gehen wir nicht zur Schule.
W ten poniedziałek nie idziemy do szkoły.

cola
Du trinkst Cola.
Ty pijesz cole.

oktober
Oktober mache ich eine Reise (einen Ausflug) nach Österreich.
Jadę na wycieczkę 08 pażdziernika do Austrii.

so
Ich war von dem Konzert so begeistert, dass ich darüber stundenlang erzählen kann.
Jestem zachwycony koncertem, że mogę o nim godzinami opowiadać.

zitrone
Ich einen heißen Tee trinke mit der Zitrone.
Piję gorąćą herbatę z cytryną.