Odpowiedzi

2010-01-18T16:05:48+01:00
Filtry umożliwiają wykonywanie różnorodnych przekształceń. W najprostszym przypadku filtr stosuje się do całego obrazu. W takim przypadku praca w GIMP-ie sprowadza się do:

otworzenia pliku graficznego,
wykonania filtru,
zapisania otrzymanego obrazu.
GIMP jest wyposażony między innymi w filtry rozmywania, wyostrzania, zniekształcania oraz wiele efektów artystycznych. Większość filtrów ma okna dialogowe pozwalające na dostrajanie parametrów pracy.

W celu zastosowania filtru w odniesieniu do całego konkretnego obrazu należy:

otworzyć obraz w programie GIMP (opcja Plik > Otwórz w menu z rysunku 1),
uruchomić filtr (opcja Filtry w menu z rysunku 2),
ustalić parametry pracy filtru (zależne od filtru),
otrzymany obraz zapisać do pliku (opcja Plik > Zapisz jako w menu z rysunku 2)
Łącznie GIMP zawiera ponad 80 filtrów wbudowanych. Każde z podanych dalej ćwiczeń (zobacz też dodatkowe materiały na CD) prezentuje działanie jednego z nich.

W każdym ćwiczeniu przedstawiono:

obraz przed zastosowaniem filtra,
obraz po zastosowaniu filtra,
okno dialogowe z właściwościami filtra.
Ćwiczenia te wykonaj samodzielnie, dążąc do otrzymania identycznego efektu. Wszystkie obrazy wykorzystane w ćwiczeniach mają wymiary 800×600 pikseli i są zapisane w formacie .jpg. Zapisując obraz otrzymany po przekształceniu, pamiętaj o podaniu rozszerzenia .jpg, na przykład krokodyl-po.jpg. W przeciwnym razie możesz ujrzeć komunikat o nieznanym typie pliku!
1 1 1