1. W trapezie o podstawach 5 i 2,4 oraz wysokości 1,3 przedłużono ramiona do przecięcia się w punkcie S. odległość punktu S od dłuższej podstawy jest równa

a. 1,8 b. 2,5 c. 0,5 d. 1,2

2. W ramach akcji ekologicznej uczniowie klasy II b zbierali nakrętki od butelek. Chłopcy zebrali 240, a dziewczęta 190 takich nakrętek. Średnio jeden chłopiec zebrał o jedną nakrętkę więcej niż średnio jedna dziewczyna, Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców w tej klasie wynosi 5:6. Ile dziewcząt jest w tej klasie?

3. Dany jest trapez równoramienny ABCD ( AB || CD ) o wymiarach |AB| = 45 dm |CD| =15 dm i wysokości równej 16 dm. Oblicz pola trójkatów ABS i ASD, gdzie S jest punktem przecięcia przekątnych tego trapezu

1

Odpowiedzi

2010-01-19T09:46:47+01:00