Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Any3
  • Początkujący
2010-01-18T15:23:20+01:00
Rezultatem spożywania etanolu bywają często również różnego rodzaju zaburzenia psychiczne – między innymi zaburzenia pamięci, szybkie męczenie się pracą umysłową, zaburzenia zainteresowań, problemy z myśleniem, oporna koncentracja uwagi, zwiększona drażliwość, zmienność nastroju i trudności w opanowaniu agresji. Przewlekłe nadużywanie alkoholu etylowego prowadzi do rozwoju chorób psychicznych, takich jak:
• psychoza – choroba ta rozwija się bardzo wolno i jej zasadniczym objawem są nasilające się zaburzenia zapamiętywania; gdy choroba jest całkowicie rozwinięta to pacjent nie jest w stanie zapamiętać niczego co się wokół niego dzieje, jest zdezorientowany w czasie i w otoczeniu, ma w pamięci lukę, która systematycznie powiększa się
• otępienie alkoholowe – charakteryzuje się postępującą niewydolnością intelektualną; chory przestaje rozumieć, co się wokół niego dzieje, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, zaspakajać potrzeb, wymaga pomocy przy załatwianiu najprostszych spraw, w przygotowywaniu posiłków i wykonywaniu toalety osobistej; temu stanowi towarzyszą zazwyczaj znaczne zaburzenia pamięci
• alkoholowy obłęd zazdrości – wraz z postępującym alkoholizmem wykształca się system urojeń dotyczących niewierności małżeńskiej
• majaczenie alkoholowe - zaburzenie orientacji, iluzje, omany wzrokowe (np. widzi poruszające się punkciki świetlne po ścianach), omany czuciowe (np. czuje chodzące po ciele mrówki), urojenia prześladowcze (np. boi, że zaraz będzie bity, że zginie)
• halucynoza alkoholowa – występują omamy słuchowo-słowne, lęki i urojenia, ale chory ma zachowaną świadomość co do tego gdzie jest i istnieje możliwość kontaktu z nim
• padaczka alkoholowa – drgawkowe napady abstynencyjne
• depresja alkoholowa – występowanie różnego rodzaju lęków i myśli samobójczych, stany obniżonego nastroju oraz spowolnienie psychoruchowe
• opilstwo okresowe – chory nie pije jakiś czas, następnie pije bez przerw przez kilka dni, aż do utraty przytomności, po tym okresie czuje wstręt do alkoholu i nie pije nawet do kilku miesięcy, następnie następuje nawrót i tak przez całe życie
2010-01-18T15:24:21+01:00
1. Objawy zatrucia

Poniższe zestawienie obrazuje rozwój zatrucia (upojenia zwykłego) w zależności od poziomu alkoholu we krwi:

0,3-0,5 promila - upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu

0,5-0,7 promila - zaburzenia sprawności ruchowej, osłabienie refleksu, nadmierna gadatliwość i pobudliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które prowadzą do fałszywej oceny sytuacji

0,7-2,0 promile - zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków), opóźnienie czasu reakcji, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca, obniżona tolerancja na innych, wyraźna drażliwość, zachowania agresywne

2,0-3,0 promile - zaburzenia mowy, wyraźne spowolnienie i zaburzenie równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań. W większości przypadków trudno jest mówić o jakimkolwiek prawidłowym samodzielnym działaniu i wykonywaniu skoordynowanych ruchów

3,0-4,0 promile - spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki

powyżej 4 promili - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczyniowo-ruchowego i oddechowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol