Odpowiedzi

2009-09-28T21:55:07+02:00
Prędkość pocisku karabinowego przy wylocie z lufy wynosi v = 800 m/s. Długość lufy s = 64 cm. Oblicz czas lotu pocisku w lufie oraz jego przyspieszenie zakładając, że lot pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony.
s = 64 cm=0,64m
v = 800 m/s.
t=?
a=?
s=at²/2→→→→→s=v/t * t²/2→→→s=vt/2
a=v/t→→→→→→
2s/v=t
t=1,28 m/800m/s
t=0,0016s
a=800 m/s./0,0016s
a=500 000m/s²
8 4 8
2009-09-28T22:01:00+02:00
Dane:
Vo=0m/s
Vk=800 m/s
s=64cm=0,64m
szukane:
a=?
t=?
Wzór:
a=Vk/t

s= ½at²
s=½Vk*t²/t
2s=Vk*t
t=2s/Vk

Rozwiązanie:
t=2*0,64m/800m/s
t=0,0016s

a=800m/s/0,0016s
a=500000m/s²

Odpowiedź:
Czas wylotu z lufy wynosi 0,0016s, a przyspieszenie 500000 m/s².
5 4 5