1. Graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 3 cm przecięto płaszczyzną zawierającą przeciwległe krawędzie jego podstaw. Otrzymamy przekrój tworzy z jedną ze ścian bocznych kąt α taki ze cosα=0,8. Oblicz objetosc tego graniastosłupa

2. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny którego pole powierzchni bocznej jest równe 480 cm², a pole powierzchni całkowitej - 530 cm². Oblicz sinus kąta jaki towrzy przekrój tego graniastosłupa z jego podstawą

3. Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 24 cm, a jego wysokość jest równa 12 cm. Oblicz miarę kata nachylenia ściany bocznej tego ostrosłupa do jego podstawy

Potrzebuje to na dzisiaj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T08:54:25+01:00
1. Graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 3 cm przecięto płaszczyzną zawierającą przeciwległe krawędzie jego podstaw. Otrzymamy przekrój tworzy z jedną ze ścian bocznych kąt α taki ze cosα=0,8. Oblicz objetosc tego graniastosłupa
a=3
Pp=a*a
h=a*tgα=32/9
V=Pp*h
V=3*3*3,75=32[cm3]
2. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny którego pole powierzchni bocznej jest równe 480 cm², a pole powierzchni całkowitej - 530 cm². Oblicz sinus kąta jaki towrzy przekrój tego graniastosłupa z jego podstawą
h*a*4-powierzchnia boczna
2*a*a+h*a*4-powierzchnia całkowita
h*a*4=480
2*a*a+h*a*4=530
a*a=25
a=5
h=24
2 2 2