Napisz program sprawdzający czy z 3 liczb da się zbudować trójkąt? (w c++)

wskazówka

Czy z odcinków o długości 1, 2 10 zbudujemy trójkąt?
..... ponieważ ....>.....+.......
Ale jeżeli długości boków są a, b i c? niestety ich wartości mogą być różne a zatem muszą być spełnione 3 warunki:
a+b>c i .....+.....>...... i ......+......>......
Jednak pomyślmy czy znając najdłuższy bok niezbędne jest sprawdzanie wszystkich 3 warunków? Przecież dla odcinków 1, 2, 10 sprawdziliśmy tylko 1 warunek.

2

Odpowiedzi

2009-09-29T07:36:45+02:00
Czy z odcinków o długości 1, 2 10 zbudujemy trójkąt?
Nie, ponieważ 10>1+2Ale jeżeli długości boków są a, b i c? niestety ich wartości mogą być różne a zatem muszą być spełnione 3 warunki:
a+b>c i 1+2>10 i 2+1>10
2009-09-29T09:44:06+02:00
# include <iostream.h>
# include <conio.h>

main ()
{
clrscr();
int a=1,b=2,c=10;
if (a>b+c && b>a+c && c>a+b)
cout <<"TAK";
else
cout << "NIE";
getch();k
}

/*
clrscr() i getch() są nie potrzebne to tylko do wydruku żeby program nie zamykał się od razu po wykonaniu ocliczeń, do clrsc() i getch() biblioteką jest conio.h jeżeli tego nie uzywasz możesz skasować biblioteki i instrukcje ;) pozdrawiam */
1 3 1