Odpowiedzi

2010-01-18T17:22:00+01:00
1
a)h=12*√3:2=6√3
b)h=5*√3:2=2,5√3
c)h=√3*√3:2=1,5
d)h=4√6*√3:2=6√2
2
a)P=8²*√3:4=16√3
b)P=10²*√3:4=25√3
c)P=2√3²*√3:4=3√3
d)P=5√2*√3:4=12,5√3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T17:24:47+01:00
1.

a) 12
a = 12
h = (a√3)/2
h = (12√3)/2
h= 6√3

b) 5
a =5
h = (5√3)/2

c) √3
a = √3
h = (√3*√3)/2
h = 3/2

d) 4√6
a = 4√6
h = (a√3)/2
h = 4√6*√3)/2
h = (4√18)/2
h = 2√18
h= 6√2

2.

a) 8 cm
a = 8
P= (a²√3)/4
P= (8²*√3)/4
P =(64 √3)/4
P = 16√3

b) 10 cm
a = 10
P = (a²√3)/4
P = (10²√3)/4
P = 25√3

c) 2√3 cm
a = 2²√3
P = (a²√3)/4
P = (2√3²*√3)/4
P = 12√3/4
P = 3√3

d) 5√2 cm
a = 5√2
P = (5√2²√3)/4
P = (50√3)/4