1: oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, w którym:
a)suma miar pewnych dwóch kątów jest 13 razy większa od miary trzeciego kąta.

2:Oblicz miary kątów trójkąta równoramiennego, w którym:
a)kąt przy podstawie ma miarę 7razy mniejszą od miary kąta między ramionami,

b)miara kąta między ramionami jest o 20stopni większa od miary kąta przy podstawie.

3:Promienie słoneczne padają pod kątem 50stopni do powierzchni ziemi. Patyk można pochylić tak, aby jego cień miał długość taką samą jak patyk. Znajdź miarę kąta nachylenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:58:22+01:00
Zadanie 2.
α - przy podstawie
β - przy ramionach
a)
7α = β
2α + β = 180

7α +2α = 180
9α = 180
α = 20 => β = 140

b)
β-20 = α
2α +β = 180

β + 2β - 40 = 220
α = β - 20

3β = 220 => β= 73⅓
α = β - 20 => α = 73⅓ - 20 = 53⅓