Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:34:56+01:00
1.Każde ciało stałe,ciekłe i gazowe składa się z drobnych zwanych cząsteczkami.
2.cząsteczka zbudowana jest z:
cząsteczki,atomu,atom dzielimy na 3 części proton,elektron,neutron (obojętny)
3.Inaczej można powiedzieć że atom zbudowany jest z jądra i krążącemu wokół niego elektrona.
Cząsteczki:tworzą stałą regularną konstrukcję. Cząsteczki są bardzo małe nie widoczne gołym okiem.
4.Rozmiary cząsteczek wyrównują jednostce dł.zwanej Nanaometrem
Budowa cząsteczkowa ciał stałych:
1.bud.kryształów: kryształy tworzą bryłki,
ich ścianki są gładkie,bryłki łączy się ze sobą czyli są blisko siebie,zbudow.są z cząsteczek.
2.bud.cząst.ciał stałych: cząsteczki są bardzo blisko siebie,nie ma między nimi przerwy,cząst.ciał stałych drgają,trudno zmienić ich kształt i objętość.
Budowa cząsteczkowa ciał gazowych:
1.Cząsteczki w ciałach gazowych:
-są oddalone od siebie
-między nimi jest dużo pustego miejsca
-bardzo słabo na siebie oddziałowywują
-są w ciągłym chaotycznym ruchu
-prędkość cząsteczek zależy od temp., im wyższa temp.tym większa prędkość
-łatwo zmienić ich kształt
Zjawisko dyfuzji
Dyfuzja-bezpomocne mieszanie się cząsteczek subst.
Przykłady:
-woda z atramentem,dezodorant z powietrzem.
1 5 1