Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T20:30:42+01:00
Szlachcic ziemianin :
Ideał prawdziwego szlachcica opiera się nie na herbach czy zasługach dostojnych przodków, ale na cnocie i na poświęceniu się człowieka dla dobra ogółu. Cnota u Reja to pojęcie bardzo szerokie, bo mieści się tu i prawda i sprawiedliwość umiarkowanie i roztropność, i obyczajność. Dla ludzi przeciętnych ideałem „żywota poćciwego” staje się wypełnianie codziennych obowiązków, zgodnie ze swym stanem, ale nade wszystko zgodnie z nakazami rozsądku i cnoty. Ideał to wąski, wynikający z własnych potrzeb duchowych szlachty, ograniczony do spokojnego gospodarowania, pomnażania majątku, uczciwości życiowej i godziwej rozrywki. Rej eliminuje przy tym trud pracy fizycznej, zalecając raczej doglądać jej, niż samemu wykonywać. Ideał Rejowy to nie koniecznie człowiek wykształcony, ale za to obyty w świecie. W młodości wolno mu było zwiedzać obce kraje, nabierając na sławnych europejskich dworach ogłady, doskonaląc umiejętności jazdy konnej, tańca, czasami też gry na jakimś instrumencie.


wzorowy dworzanin :
akurat o nim nie pisałem wypracowania
1 1 1