Zaznacz które 's jest dopełniaczem saksońskim (są dwa kiedy mamy 3 's w zdaniu) i przetłumacz zdania na polski:
1. It's Lisa's son.
2. My mother's sister's name's Jane.
3. Her father's friend's Jack.
4. The boy's mother's in the photo.
5. Sheila's my father's sister.
6. Mark's sister's abroad.
7. Her husband's name's Jack.
8. Mark's my sister's son.
9. Mary's my uncle's wife.
10. My aunt's husband's name's Fred.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T08:15:46+01:00
1. Jest synem Lisy.
2. Moja siostra matki imię Jane.
3. Jej ojciec przyjaciela Jacka.
4. Matka w powiększeniu.
5. Sheila's siostrą mojego ojca.
6. Marka siostry za granicą.
7. Jej mąż w imię Jack.
8. Marka mój siostrzeniec.
9. Mary's my ciotką.
10. Ciotki męża imię Fred.

2. It's Lisa's son. NIE
2. My mother's sister's name's Jane. TAK
3. Her father's friend's Jack. NIE
4. The boy's mother's in the photo. NIE
5. Sheila's my father's sister. NIE
6. Mark's sister's abroad. NIE
7. Her husband's name's Jack. NIE
8. Mark's my sister's son. NIE
9. Mary's my uncle's wife. NIE
10. My aunt's husband's name's Fred. TAK