Odpowiedzi

2010-01-19T02:15:48+01:00
Dysocjacja elektrolityczna (jonowa), jest proces rozpadu związków chemicznych zawierających wiązanie jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane na jony pod wpływem dipoli(cząsteczek) H2O.
Dysocjacja termiczna zachodzi pod wpływem temperatury i też prowadzi do powstania jonów np.dysocjacja stopionych w wysokiej temperaturze soli(NaCl)
W/g teorii dysocjacji Arrheniusa,kwasy są to związki chemiczne , które dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych.
Ogólny wzór dysocjacji kwasów:
HnR(pod wpływem cząsteczek H2O)=nH(+)+R(n-)
2 5 2
2010-01-19T06:28:32+01:00
Dysocjacja elektrolityczna to proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych ( na jony ) pod wpływem rozpuszczalnika.
Dysocjacja termiczna to odwracalny rozpad cząsteczek związków chemicznych ( na MNIEJSZE cząsteczki lub atomy ) pod wpływem temperatury.
Kwasy :
Kwasy są to związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy. Może to oznaczać :
zakwaszenie środowiska ( czyli def. Arrheniusa ) ;
dostarczanie kationów wodorowych ( czyli def. Bronsteda - Lowry 'ego ) ;
przyjmowanie pary elektronowej ( czyli def. Lewisa ).

Jak widzisz są różne definicje pojęcia kwas. Ale możesz sobie zapamiętać to:
Najprościej :
Kwasy to związki chemiczne, które zawierają łatwo dysocjujące atomy wodoru.
Jeśli chcesz to jeszcze to :

W roztworach wodnych dysocjują one na kation wodorowy i anion reszty kwasowej.

Wzór ogólny : HnRn

Otrzymywanie kwasów :
a) tlenowych :
bezwodnik kwasowy + woda → kwas tlenowy

b) beztlenowych :
przez rozpuszczenie w wodzie gazowego roztworu niemetalu
wodorki niemetalu powstają ;
bezpośrednia synteza wodoru z niemetalem ;
sól kwasu beztlenowego + wodny kwas = sól + wodorek niemetalu .Uwaga :
Zapamiętaj sobie :
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze KWAS do wody ..!!

--
Ciekawostka :
Związki chemiczne o właściwościach PRZECIWNYCH DO KWASÓW to zasady .

2 5 2