Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T11:44:07+01:00
Obliczyć energię potencjalną, kinetyczną oraz sumę tych energii dla ciała o masie m = 200g wzniesionego na
wysokość H = 4 m i puszczonego swobodnie. Obliczenia przeprowadzić dla wysokości 4 m, 3 m, 1m, 0 m.

Potrzebne wzory:

Ep = mgh
gdzie:
m - masa
g - przyspieszenie ziemskie (10 m/s²)
h - wysokość

Ek = mV²/2
gdzie:
m - masa
V - prędkość

Ep + Ek = const
suma obu energii w ciągu całego ruchu jest zawsze taka sama

a) 4 m
H = 4 m
m = 200 g = 0,2 kg (zmiana jednostek jest konieczna, by wynik wyszedł w J - dżulach)
g = 10 m/s²

Ep = 8 J
Ek = 0 J
Ep + Ek = 8 J

b) 3 m
H = 3 m

Ep = 6 J
Ek = 8 J - 6 J = 2 J
Ep + Ek = 8 J

c) 1 m
H = 1 m

Ep = 2 J
Ek = 8 J - 2 J = 6 J
Ep + Ek = 8 J

d) 0 m
H = 0 m

Ep = 0 J
Ek = 8 J - 0 J = 8 J
Ep + Ek = 8 J