Pytanie

ZADANIE 1 Przeczytaj tekst źródłowy ze s.208 podręcznika i wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań.

1)Artykuły henrykowskie

pozwalały/nie zezwalały na dokonywanie w przyszłości elekcji vivente rege czyli za życia władcy.

2)Król był zobowiązany do rzestrzegania aktu tolerancji religijnej/zapewnienia uprzywieljowanej pozycji religii katolickiej w państwie.

3)W razie nieprzestrzegania przez monarchę praw i przywilejów szlachta yła zwolniona z posłuszeństwa wobec władcy/nadal musiała być królowi posłuszna.

ZADANIE 2 Podkreśl elementy uzbrojenia używanego przez żołnierzy piechoty wybranieckiej.

A-rusznica (długa broń palna)

B- kopia

C- kusza

D- pika

E- szabla

F- maczuga

G- mizerykordia

H- miecz

I- Topór


od Ulatek10

Potrzebujesz więcej informacji? Dopytaj!

Dopytaj o to pytanie...

Odpowiedzi

Odpowiedzi

2
Najlepsza Odpowiedź! Anaisse odpowiedziała

1. (wypisuję te, które należy wykreślić)

1) pozwalały.

2) zapewnienia uprzywieljowanej pozycji religii katolickiej w państwie

3) nadal musiała być królowi posłuszna.

2.

A, D,E,I 

  • Komentarze
  • Zgłoś nadużycie!
  • Dziękuję (99)
  • oceń Ocena: 4, Głosów: 65

Komentarze

Tutaj wpisz swój komentarz do odpowiedzi...
Hymy odpowiedziała

1) pozwalały
2)do przestrzegania aktu tolerancji religijnej
3) była zwolniona z posłuszeństwa wobec... (mogła wypowiedzieć rokosz)

ZAD 2.

A
E
I

  • Komentarze
  • Zgłoś nadużycie!
  • Dziękuję (34)
  • oceń

Komentarze

Tutaj wpisz swój komentarz do odpowiedzi...