1 gimnazjum Ćw. str.38 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE :]

1. zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci:
a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=
b)2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=
c)0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=
d)696y-969y+69y-96y=
e) jedna druga a do potegi drugiej dodac jedna trzecia a do potegi 2 dodać jedna szosta a do potegi drugiej odjac dwa a do potegi drugiej =

2. podkreśl w jednakowy sposob wyrazy podobna sume
a) 2a+3b-c-4a-3b+2c=
b)3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=
c)xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=
d) x do kwadratu + 2xy-3ydo kwadratu-2xkwadrat-ykwadrat-xkwadrat + 2xy=
e) jedna szósta t do kwadratu +jedną trzecia k do kwadratu t + jedną trzcią tk do kwadratu - k do kawadratu t+ jedna druga t do kwadratu - jedna szósta tk do kwadratu =
f) u do kwadratu v do kwadratu+ jedna czwarta uv- jedna siódma u do kwadratu v do kwadratu - uv - jedna druga uv+ u do kwadratu v do kwadratu =
3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) 2xy+ ...=3xy+x
b) 3mn+...=3
c) 2x do potegi drugiej-2x+...=2x
d) a do potegi drugiej - b do potegi drugiej+...= b do potegi drugiej+a do potegi drugiej
e) -pq-q+............=-2pq
f)x do kwadratu- 2y do kwadratu+..................=2xy

Potrzebuję na jutro daje Naj proszę o wszystkie zadania!!! :*
Z góry dzięki :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:12:34+01:00
zadanie 1
a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=12xy-9xy=3xy
d)696y-969y+69y-96y=765-1065y=-300
zadanie 2
a) 2a+3b-c-4a-3b+2c=2a+c
c)xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=-xy-1x
4 1 4