Suma dwóch liczb jest równa 1134.Druga z nich jest dwa razy mniejsza niż pierwsza.Jakie to liczby?
a)Porównajcie dwa sposoby rozwiązania.Czym sie one róznią??

1 Sposób:
pierwsza liczba: p
druga liczba:jedna druga p
suma liczb: p+jedna druga p
p+jedna druga p=1134


2 Sposób
druga liczba: d
pierwsza liczba: 2d
suma liczb: d+2d
d+2d=1134

b)Rozwiążcie każde równanie i znajdzcie obie liczby.W którym przypadku łatwiej było to zrobić??

Pomóżcie prosze:):)!!

1

Odpowiedzi

2010-01-19T16:19:47+01:00
1 sposób:
p+½p=1134
1½p=1134/:1½
p=756

2.sposób:
d+2d=1134
3d=1134/:3
d=378

w 2 sposobie było łatwiej:)
25 4 25