Zad 1.
Ciało zważono na wadze szalkowej.Waga była w równowadze,gdy na szalce lazały odważniki o masach;
50g, dwa po 20g , 5g, 1g, 500mg, dwa po 200 mg, 20mg i 10 mg.
a) Jaka jest masa tego ciała ?
b) Jaki jest jego ciężar?

Zad 2.
Na dwie kulki wykonane z dwóch różnych substancji,stali i szkła, działa taka sama siła cięzkoście.Która z kulek ma większa masę ?

3

Odpowiedzi

2010-01-19T16:15:26+01:00
1)
a) 96 g 950 mg=0,09695
b) F= 0,9695

2) Kulki muszą mieć taką samą, jeśli mają taką samą siłę ciężkości.
1 5 1
2010-01-19T16:21:56+01:00
Zad. 1
500 mg = 0,5 g
200 mg = 0,2 g
20 mg = 0,02 g
10 mg = 0,01 g

a) 50 g + (2 × 20 g) + 5 g + 1 g + 0,5 g + (2 × 0,2 g) + 0,02 g + 0,01 g = 96,93 g ≈ 97 g

97 g = 0,097 kg

b) Fc = 0,097 kg × 10 m/s² = 0,97 N

Zad. 2
Kulki te mają taką samą masę.
1 5 1
2010-01-19T16:23:54+01:00
Zadanie 1
a)50 +2*20+5+1+0.5+0.2+0.2+0.02+0.01=96.93g
b)9.81~10m/s
10/s*0.09693kg=0.9693N
zadanie 2
kulka stalowa ma większą masę niż kulka szklana ponieważ kulka metalowa ma większą gęstość niż kulka szklana