Proszę o pomoc w 3 zadaniach z geometrii. Pierwsza poprawna odpowiedz na wszystkie zadania, będzie najlepsza. Mimo tego każdy kto sie postara jestem mu dłużna. Oto treści tych zadań.

1. W trójkącie ABC kat przy wierzchołku A ma najmniejsza miarę. Kazdy następny kat tego trójkąta jest o 15 stopni większy od poprzedniego. Oblicz miary katów tego trójkąta.

2. W trójkącie DEF kat przy wierzchołku D ma najmniejsza miarę, kat przy wierzchołku E jest od niego 3 razy większy a przy wierzchołku F 2 razy większy od kata przy wierzchołku D. Oblicz miary katów tego trójkąta.

3. Ile stopni ma suma miar katów zewnętrznych dowolnego trójkąta?


Jak dla mnie to za trudne i potrzebuje pomocy. Z góry Wam bardzo dziękuje. Kazdy kto sie chociaż przyłoży do tego jest moim wybawicielem. Chce jeszcze dodać ze zadanowicze jesteście wielcy i liczę na wasza pomoc. Mam nadzieje ze znajdzie sie minuta dla tych zadanek w waszym cennym czasie. Dziękuje. Calusy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:35:37+01:00
Zad1
x - miara najmniejszego kata
x+x+15+x+30=180
3x=135
x=45
1st kat=45 stopni, 2nd kat=60 stopni, 3th kat=75 stopni

Zad2
x - miara najmniejszego kata
x+2x+3x=180
6x=180
x=30
1st kat=30 stopni, 2nd kat=60 stopni, 3th kat=90 stopni

Zad3

Suma miar kątów zewnętrznych w dowolnym wielokącie wypukłym jest równa 900º.
2010-01-19T16:42:39+01:00
Zad1
kąt A - y
Kąt B - y + 15
kąt C - y + 30
y + y + 15 + y + 30 = 180
3y + 45 = 180
3y = 180 - 45
3y = 135
y = 135 : 3
y = 34
Kąt A - 45
Kąt B - 60
Kąrt C - 75
Zad2
D - y
E - 3y
F - 2y
y + 3y + 2y = 180
6y = 180
y = 180 : 6
y = 30
D = 30
E = 90
F = 60
zad3
900 stopni