Odpowiedzi

2010-01-19T18:01:37+01:00
Chrystus jest obecny w kościele,choc Go nie widzimy,to jednak dzięki otrzymanemu w dniu Pięcdziesiątnicy Duchowi Świętemu wyznajemy wiarę w Jego istnienie i zmartwychwstanie.To w dniu chrztu właśnie otrzymaliśmy Ducha Świętego,dzięki któremu możemy się z nim kontaktowac i przebywac.
Łamiąc się chlebem podczas Eucharystii,głosząc Jego nauki i modląc się do Niego wiemy,że On jest w naszym kościele.