Boki Prostokąta

Obwód prostokąta wynosi S m. Jeżeli krótszy bok zwiększymy o K m, dłuższy zmniejszymy o B, to otrzymamy kwadrat.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera trzy całkowite wartości liczbowe S,K i B (2<=S,K,B<=10000000000) oddzielone spacjami. Prawdziwe są relacje S>K i S>B.

Wyjście

Pierwszy wiersz standardowego wyjścia zawiera dwie całkowite wielkości liczbowe X,Y oddzielone spacją. Gdzie odpowiednio X - krótszy bok, a Y _ dłuższy bok prostokąta.

Przykład

Dla danych

50 2 3

poprawna odpowiedź

10 15

PROSZĘ O PODANIE TREŚCI PROGRAMU NAPISANEGO W PASCALU!!!
NIE PISZCIE W NIM PYTAŃ POMOCNICZYCH TYPU "Podaj obwód prostokąta"!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:50:23+01:00
Program prostokat;
uses crt;

var
x:real;
y:real;
S:real;
K:real;
B:real;

begin
ClrScr;
read(S);
read(K);
Read(b);
x:=(S-(2*K)-(2*B))/4;
y:=(S+(2*K)+(2*B))/4;
write(x:1:0,' ',y:1:0);
readkey;
end.Program kompilowany pod FreePascalem :)