Odpowiedzi

2010-01-19T20:06:40+01:00
Gustaw Herling- Grudziński w swojej powieści pt. "Inny świat" pokazuje funkcjonowanie łagru, w którym podstawową zasadą jest wyzyskiwanie więźniów poprzez ciężką pracę, za którą otrzymują jedynie minimalne racje żywieniowe. Codziennością są tam polowania na kobiety, które gwałcono i poniżano w bestalski sposób.
Wszystko co w naszym świecie wydaje nam sie niedopuszczalne, tam dzieje się to na porządku dziennym. Ludzie traktowani są tam jak zwirzęta, a może jeszcze gorzej. Autor ukazuje ludzką nędzę, panujący brak zasad, który prowadzi do pokazania, jak człowiek zachowuje się w ekstremalnych warunkach.
Widzimy to na przykładzie kobiety, którą zmuszono do prostytucji. Wystarczyło to, że nie dawano jej jedzienia przez kilka dni.Obóz to świat ludzi zrozpaczonych. Ludzie stają się ofiarami systemu. Przykladem historiii osoby podległej systemowi jest Jewriej. Ciężko pracował przez 10 lat, był bliski śmierci z wyczerpania, jednak jego kwalifikacje zawodowe uratowały go. Został przydzielony do brygady budowlańców, gdzie szybko powróciły mu siły. Funkcjonariusz NKWD zmusił go do składania fałszywych zeznań przeciw czterem Niemcom. Postawili go oni przed dylematem: żyć i mówić nieprawdę czy zginąc i zachować swą godność. Wybrał drogę,która pozostawiła go przy życiu, jednak skazał się na męki duchowe. Żył w świadomości, że niesłusznie zabito ludzi, przez niego. Męczył się przez to wiele lat.
Grudziński pisze o ludziach zmienionych przez wojnę, pracę głód, mróz, obraz osób, które ginęły na oczach tych, którzy przeżyli.Między nimi zachowali się też Ci, którzy nie zatracili swojej osobowości-człowieczeństwa, są to jednak jednostki. W obozie było zbyt dużo nienawiści, by teraz być normalnym człowiekiem i żyć w normalnym świecie. Łagrową codzienności były okrucieństwo, brak wzajemnego wsparcia i walka o byt.