Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T19:09:55+01:00
Boże! Stwórco!
Dziękuję za wszystkie łaski,
Dziękuję za wszystkie dobroci,
Dziękuję za wszystkie radości,
Dziękuję za wszystkie miłości,

Teraz uwielbiam Ciebie!
I chwalę twoje dzieła!
Tyś wielki Król nad królami i nad wiekami!
I Ciebie słucham Dziś!
2 5 2
2010-01-19T19:17:09+01:00
Te Deum Laudamus:
Ciebie Boga wysławiamy Tobie Panu wieczna chwała
Ciebie Ojca niebios bramy
Ciebie wielbi ziemia cała
Tobie wszyscy Aniołowie
Tobie mocy i niebisy
Cheruby Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy
Święty Święty nad Świętymi
Bóg zastępów Król łaskawy
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestu twojej sławy
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.
2 5 2