1 . Uzupelnij schemat opisujący suchorośla ;

-Są przystosowane do :
-Zabezpieczenia przed utratą wody
-Przedstawiciele

2.
Osobliwości przyrodnicze Parków Narodowych ;
-Kampinoski Park Narodowy
-Biebrzański Park Narodowy
-Poleski Park Nardowy

3.

Zaznacz odpowiednie nazwy krain.
a)Torfowiska są charakterystyczne dla krajobrazu ;
-Borów Dolnośląskich
-Kotliny Warszawskiej
-Polesia Lubelskiego
b)Wysoczyzny są charakterystyczne dla krajobrazu ;
-Niziny Śląskiej
-Niziny Mazowieckiej
-Poleskiego Parku Narodowego
c)Lasy łęgowe i roślinność bagienna są charakterystyczne dla krajobrazu ;
-Niziny Północnopodlaskiej
-Niziny Południowowielkopolskiej
-Niziny Śląskiej
d)Sandry są charakterystyczne dla krajobrazu ;
-Niziny Śląskiej
-Niziny Mazowieckiej
-Polesia Lubelskiego
e)Czarnoziemy znajdują się na obszarze ;
-Niziny Południowowielkopolskiej
-Niziny Mazowieckiej
-Niziny Śląskiej

4.Podaj co najmniej 4 przykłady działań mających na celu poprawę sytuacji w środowisku przyrodniczym Wyżyny Ślaskiej.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T20:25:34+01:00
1. a) przystosowane do życia w warunkach bardzo gorących dzięki możliwości ograniczania transpiracji.
b) Są dobrze ukorzenione. Cechuje je wysokie ciśnienie osmotyczne, które pozwala im pobierać wodę z roztworu glebowego o dużej koncentracji.
c) żarnowiec miotlasty, kolecja krzyżowa.

2.a) Łoś, bób europejski, ryś.
b) Wilk, wydra, łoś, bóbr, orlik.
c) Bóbr, nornica ruda, czapla biała.

3. a) podejrzewam, że będzie to ostatnia odpowiedź.
b) odpowiedź druga.

Przepraszam, że tylko tyle, ale to jedyne co wiem na ten temat. ; )
59 4 59