Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-20T02:13:41+01:00
I Rozbiór - konwencja rozbiorowa z 5.08.1772

Rosja - ziemie zagarnięte: tereny na wschód od Dźwiny i Dniepru (polskie Inflanty i część Białorusi) - 92 tys. km² (1,3 mln ludności)

Prusy - ziemie zagarnięte: Prusy Królewskie bez Gdańska i Torunia, Warmia, część Kujaw, tereny nadnoteckie (na północ od rzeki Noteć) - 36 tys. km² (0,58 mln ludności)

Austria - ziemie zagarnięte: część województwa krakowskiego i sandomierskiego na południe od Wisły, Ruś Czerwona po rzekę Zbrucz - 83 tys. km² (2,65 mln ludności)

Ogółem w I rozbiorze Rzeczpospolita utraciła 211 tys. km² oraz 4,53 mln ludności.