Odpowiedzi

2010-01-19T20:22:16+01:00
Moim zdaniem będzie to liczba 288, ponieważ jeżeli pomnożysz sobie 32 x 9 = 288 liczba jest 9 razy większa po dopisaniu 2 z lewej strony:)
2010-01-19T20:26:37+01:00
X-cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej
y-cyfra jedności liczby dwucyfrowej

Liczbę o tak zdefiniowanych cyfrach można zapisać w postaci 10x+y

jeśli dopiszemy z lewej strony 2, to będzie to cyfra setek i wówczas liczbę trzycyfrową możemy zapisać jako 2*100+10x+y=200+10x+y

z treści zadania wynika równanie:

200+10x+y=9(10x+y)
200+10x+y=90x+9y
200=80x-8y /:8
25=10x+y
y=25-10x

dodatkowo wiemy, że cyfra jest większa lub równa 0 oraz mniejsza od 10 oraz naturalna

y>=0
25-10x>=0
10x<=25
x<=2,5

y<10
25-10x<10
10x>15
x>1,5

Liczbą naturalną większą od 1,5 i mniejszą od 2,5 jest liczba 2.

x=2
y=25-10x=25-20=5

Szukaną liczbą jest liczba 25.

Sprawdźmy:
225 = 9*25
225=225
1 5 1