Na podstawie tabeli rozpuszczalności substancji określ, w której reakcji wytrąci się w roztworze wodnym osad nierozpuszczalnej substancji: nazwij wszystkie sole
a) AgNO₃ + KNO₃ -->...
b) NaCl + KBr --> ...
c) (NH₄)₂S + Ba(NO₃)₂ --> ...
d) Pb (NO₃)₂ + Na₂SO₄ --> ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:31:48+01:00
Osad wytrąci się w reakcji d) i będzie nim PbSO4 (4 ma być na dole)

Nazwy wszystkich soli (wszystkie substraty i produkty):
AgNO3 - azotan (V) srebra
KNO3 - azotan (V) potasu
NaCl - chlorek sodu
KBr - bromek potasu
NaBr - bromek sodu
KCl - chlorek potasu
(NH4)2S - siarczek amonu
Ba(NO3)2 - azotan (V) baru
BaS - siarczek baru
NH4NO3 - azotan (V) amonu
Pb(NO3)2 - azotan (V) ołowiu
Na2SO4 - siarczan (VI) sodu
PbSO4 - siarczan (VI) ołowiu
NaNO3 - azotan (V) sodu