Przetłumacz na polski
My bedroom is quite big, about 4 by 3 meters. The walls are pale pink and the window and door frames are purple. I painted it myself. It's plain but I like it.
The bed is near the door. I usually have a patternad duvet on it-and my favourite soft toys! There's a desk near the bed with a computer and a telephone on it. I don't use the desktop computer much now because I got o laptop for my birthday. I keep all my make-up and things on the desk because I haven't got a dressing table. Opposite my bed there's a music system. I've got a lot of CDs. I've got a purple beanbag to sit on next to the music system. It's more comfortable than an armchair. I haven't got anything special on the floor, just a small rug near my bed.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:17:10+01:00
Moja sypialnia jest dość duża, około 4 o 3 metry. Ściany są jasnoróżowe i okiennej i drzwiowej są purpurowe. Namalowałam sam. To zwykły but I like it.
Łóżko znajduje się w pobliżu drzwi. I zazwyczaj patternad kołderka na nim i moje ulubione miękkich zabawek! Nie kasach przy łóżku z komputera i telefonu na jej temat. Nie używam komputera stacjonarnego dużo teraz, ponieważ mam o laptopa do moich urodzin. I keep all my make-up i rzeczy na biurku, ponieważ nie mam toaletka. Naprzeciwko mojego łóżka nie ma systemu muzycznego. Mam dużo płyt. Mam fioletowy beanbag zasiadających obok systemu muzycznego. Jest bardziej komfortowy niż fotel. Nie mam nic specjalnego na podłodze, tylko mały dywanik przy łóżku.
2010-01-19T20:31:07+01:00
Moja sypialnia jest dość duża, około 4 o 3 metry. Ściany są jasnoróżowe i okiennej i drzwiowej są purpurowe. Namalowałam sam. To zwykły but I like it.
Łóżko znajduje się w pobliżu drzwi. I zazwyczaj patternad kołderka na nim i moje ulubione miękkich zabawek! Nie kasach przy łóżku z komputera i telefonu na jej temat. Nie używam komputera stacjonarnego dużo teraz, ponieważ mam o laptopa do moich urodzin. I keep all my make-up i rzeczy na biurku, ponieważ nie mam toaletka. Naprzeciwko mojego łóżka nie ma systemu muzycznego. Mam dużo płyt. Mam fioletowy beanbag zasiadających obok systemu muzycznego. Jest bardziej komfortowy niż fotel. Nie mam nic specjalnego na podłodze, tylko mały dywanik przy łóżku.