Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T17:25:50+02:00
H₁=18m
g=9,81
t₁=1s

ogólny wzór: h=½gt²

t...czas całkowity, v₁...szybkość na wysokości 18m
v₁=g(t-t₁)

h₁=v₁t₁+gt₁²/2
h₁=g(t-t₁)t₁+gt₁²/2
h₁=gtt₁-gt₁²+gt₁²/2
h₁=gtt₁-2gt₁²/2+gt₁²/2
h₁=gtt₁-gt₁²/2
2h₁+gt₁²/2=gtt₁
2h₁+gt₁²=2gtt₁
(2h₁+gt₁²)/(2gt₁)=t

h=gt²/2 ....zamiast t podstawisz równanie powyżej
h=g((2h₁+gt₁²)/(2gt₁))²/2
h=9,81((2×18+9,81)/(2×9,81))²/2
h≈26,7m

Mam nadzieje, że nigdzie niepopełniłem błąd. Tak w komputeże źle się to liczy