Odpowiedzi

2010-01-19T21:27:25+01:00
X --- ilość solanki 10%
15-x --- ilość solanki 5%
0.1x+0,05(15-x)=0,06*15
10x+5(15-x)=6* 15
10x+ 75-5x=90
5x=15
x=3
15-3=12

2010-01-19T21:37:31+01:00
Witaj

x - masa solanki 10%, która zawiera m1 soli= x*10%/100%=0,1x
y - masa solanki 5%, która zawiera m2 soli = y* 5%/100%=0,05y

x + y = 15 a z definicji stęż.% dla roztw. po zmieszaniu
c%=całk.masa soli*100%/całk.masa roztw.czyli
6%=(0,1x + 0,05y)*100%/15 /razy 15
---------------------------------
x = 15 -y
90 = 10x + 5y
--------------------
90 = 10( 15 - y ) + 5Y
90 = 150 - 10Y + 5Y
-60 = -5y
y = 12 kg solanki 5%
x = 15 - y = 15 - 12 = 3 kg solanki 10%

Można też przez średnią ważoną 6%=[x*10% +(15-x)5%]/15