Przyjmijmy, że liczby x i y są dodatnie. Zapisz odpowiedni układ rownań i uzupełnij zdanie tak, by:
a) warunki zadania spełniało nieskończenie wiele par liczb,
DWUKROTNOŚĆ LICZBY X JEST O 3 WIĘKSZA OD POŁOWYLICZBY Y, A JEDOCZEŚNE LICZBA 4 RAZY WIĘKSZA OD X JEST O .....WIĘKSZA OD LICZBY.....
b) żadna para liczb nie spelnia warunków zadania
LICZBA Y JEST O 12 MNIEJSZA OD LICZBY 4 RAZY WIĘKSZEJ OD X, A JEDNOCZEŚNIE POŁOWA LICZBY Y JEST ................................................

1

Odpowiedzi

2013-12-26T10:43:28+01:00
a)\\2x=\frac{1}{2}y+3\ /\cdot2\\\\4x=y+6\\\\  \left\{\begin{array}{ccc}2x=\frac{1}{2}y+3\\4x=y+6\end{array}\right

DWUKROTNOŚĆ LICZBY X JEST O 3 WIĘKSZA OD POŁOWYLICZBY Y, A JEDOCZEŚNE LICZBA 4 RAZY WIĘKSZA OD X JEST O 6 WIĘKSZA OD LICZBY Y.


y=4x-12\ /:2\\\\\frac{1}{2}y=2x-6\\\\\left\{\begin{array}{ccc}y=4x-12\\\frac{1}{2}y=2x+b&b\neq-6\end{array}\right\\\\np:\\\\\left\{\begin{array}{ccc}y=4x-12\\\frac{1}{2}y=2x+6\end{array}\right

LICZBA Y JEST O 12 MNIEJSZA OD LICZBY 4 RAZY WIĘKSZEJ OD X, A JEDNOCZEŚNIE POŁOWA LICZBY Y JEST O 6 WIĘKSZA OD LICZBY DWA RAZY WIĘKSZEJ OD X.

9 4 9