Uprość.

(x + 1) ^2 - (x - 1)^2
(2x + 1)^2 + (x - 2)^2


wykonaj dzialana ze wzoru skorconego mnożenia.
a( pierw. z 21 + pierw. z 3)^2
b) (pierw. z 15 - pirw z 5)^2
c) 2pierw. z 2 - pierw z 6 )^2


przedstaw liczbę w postaci a pierw 3 stopnia z b
a) pierw 3 stopnia z 16 + pierw. 3 stopnia z 54
b) pierw. 3 stopnia z 250 - 2 pierw. 3 stopnia z 128
c)pierw 3 stopnia z 81 + 2 pierw. 3 stopnia z 24 - pierwiastek 3 stopnia z 375

włącz czynnik przed pierwiastek
2 pierw. 3 stopnia z 5
4 pierw 3 stopnia z 2
3 pierw 3 stopnia z 4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T22:32:06+02:00
Uprość.

(x + 1) ^2 - (x - 1)^2=x²+2x+1-x²+2x-1=4x
(2x + 1)^2 + (x - 2)^2=4x²+4x+1+x²-4x+4=5x²+5


wykonaj dzialana ze wzoru skorconego mnożenia.
a(√21 + √3)²=21+2 √63+3=24+2 √9*7=24+6 √7
b) (√15 - √ 5)²=15-2√75+5=20-2√25*3=20-10√3
c) 2√ 2 - √6 )²=8-4 √12+6=14-4 √4*3=14-8√3


przedstaw liczbę w postaci a pierw 3 stopnia z b
a) ∛16 + ∛ 54= ∛8*2 + ∛27*2= 2∛2 + 3∛2=5∛2
b)∛250 - 2 ∛ 128=∛125*2 - 2 ∛ 64*2=5∛2 - 8∛2=-3∛2
c)∛81 + 2∛ 24 - ∛375=∛27*3 + 2∛ 8*3 - ∛125*3=3∛3 + 4∛ 3 -5 ∛3=2∛3


włącz czynnik przed pierwiastek
2 ∛ 5=∛8*5=∛40
4 ∛2=∛64*2=∛128
3 ∛ 4=∛27*4=∛108
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2009-09-29T22:47:37+02:00
(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x +1) = x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4x

4x^2 + 4x + 1 + x^2 - 4x + 4 = 5x^2 + 5

a) (√21 + √3)^2 = 21 + 2√63 + 3 = 24 + 2√63
b)(√15 - √5)^2 = 15 - 2√75 + 5 = 20 - 2√75
c) (2√2 - √6)^2 = 8 - 4√12 + 6 = 14 - 4√12

a) ∛16 + ∛54 = 2∛2 + 3∛2 = 5∛2
b) ∛250 - 2∛128 = 5∛2 - 8∛2 = -3∛2
c) ∛81 + 2∛24 - ∛375 = 3∛3 + 4∛3 - 5∛3 = 2∛3

2∛5 = ∛40
4∛2 = ∛128
3∛4 = ∛108