1. Wskaż liczbę, która jest miejscem zerowym funkcji g(x)=x⁴-16 jest równa:
A. -4
B. -2
C. 0
D. 4

2. Liczba miejsc zerowych funkcji h(x)=(x+7)(x+9)(x-100) jest równa
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji g(x)=x³+mx²+x+2010. Zatem
A. m=-2010
B. m=-2008
C. m=0
D. m=2010

4. Liczba miejsc zerowych funkcji h(x)=3³+25x jest równa
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

5. Zbiór A jest zbiorem wszystkich miejsc zerowych funkcji f(x)=(x-1)²+(x+)²+(x-3)². Wobec tego
A. A= skreślone O, jest taka litera w szwedzkim alfabecie
B. A={1,-2,3}
C. A={-1,2,-3}
D. A={1,3}

6. Dwa dodatnie miejsca zerowe ma funkcja
A. f(x)=-2(x+3)(x+4)
B. g(x)=3(x+4)(x+5)
C. h(x)=4(x-5)(x-6)
D. k(x)=-5(x-6)(x+7)


7. Do wykresu funkcji f(x)=-x⁴-x³-x²-x-1 należy punkt
A. (-1,-5)
B. (-1,-3)
C. (-1,-1)
D. (-1,3)

8. Do wykresu funkcji f(x)=√x-3 (całość jest pod pierwiastkiem) należy punkt
A. A=(2;-1)
B. B=(5;2)
C. C=(3;0)
D. D=(9;3)

9. Początek układu współrzędnych należydo wykresu funkcji
A. f(x)=2/x (ułamek(
B. f(x)=2x²-2
C. f(x)=2x³-2x
D. f(x)=2⁺-2 (tutaj w miejscu plusika jest x)

10. Punkt A=(2,q) należy do wykresu funkcji f(x)= -x²-2x+2. Zatem
A. q=-6
B. q=-2
C. q=0
D. q=2

11. Punkt A=(p,3) należy do wykresu funkcji f(x)=x²+2x+4. Zatem
A. p=-3
B. p=-1
C. p=1
D. p=19

12. Punkt A=(-1;2011) należy do wykresu funkcji h(x)=x³+mx²+x+2010. Zatem
A. m=0
B. m=1
C. m=2
D. m=3

13. Wykres funkcji g(x)=(2x-1)(x-2) przecina oś OY w punkcie
A. A=(0,0)
B. B=(2,0)
C. C=(0,2)
D. D=(0,-2)

NIE STRZELAĆ !!!
NIE TRUDNO SPRAWDZIĆ CZY ODPOWIEDZI BĘDĄ 'FAŁSZYWE'
PRZYZNAJĘ NAJLEPSZY :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:41:53+01:00
1.B
2.C
3.B
4.B
5.f(x)=(x-1)²+(x+)²+(x-3)² dobrze przepisales?
6.C
7.C
8.C
9.?
10.A
11.B
12.D
13.C
2 3 2
2010-01-19T22:14:06+01:00
1. odp b ponieważ
x⁴-16=0
t=x²
t²-16=0
t²=16
t=-4-sprzeczne
t=4
x²=t
x²=4
x=2 i x=-2

2. c)
x-7=0 i x+9=0 i x-100=0
x=7 x=-9 x=100

3. b)
x³+mx²+x+2010
-1+m-1+2010
m=-2010+2
m=-2008

4. b)
x(3x²+25)=0
x=0 i 3x²+25=
x=0 i 3x²=-25-- sprzeczne

5. a) jeśli w drugim nawiasie jest +2
3x²-2x+14=0
Δ=4-56
Δ=-52 -- brak miejsc zerowych

6. c)
(4x-20)(x-6)=0
4x-20=0 i x-6=0
4x=20/:4 x=6
x=5

7. c)
-1=-1+1-1+1-1
-1=-1

8. c)
0=pod pierwiastkiem 3-3
0=√0
0=0

9. a) i c)
0=2/0
0=0
i
0=2*0-2*0
0=0

10. d)
q=-2²-2*2+2
q=4-4+2
q=2

11. b)
(-1)²+2*(-1)+4=3
1-2+4=3
3=3

12. d)
(-1)³+m*(-1)²-1+2010=2011
-1+m-1+2010=2011
m=2011-2010+2
m=3

13. c)
y=(2*0-1)(0-2)
y=-1*(-2)
y=2
9 4 9