1.przypomnij cele, które poświęcały zakonom powstałym we wczesnym średniowieczu.
2.podaj, co było główną przyczyną sporu w drugiej połowie 11wieku między cesarstwem a papiestwem
3.wymień warunki porozumiewania w Wormacji
4.opisz okoliczności, w jakich doszło w 1054r.do schizmy]


ważne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T22:34:48+01:00
1) Szerzenie wiary chrześcijańskiej oraz nawracanie heretyków na jedyną słuszną drogę.
2) Spór powstałw wyniku inwestytury, czyli nadawaniu stanowisk kościelnych przez monarchę. W tym wypadku król decydował, kto zostanie biskupem.
3) Zrzeczenie się inwestury przez cesarza oraz częściowa możliwość wyboru cesarza.
4) Schizma, czyli podział kościoła nastąpił w wyniku powstania Cesarstwa Zachodnio i Wschodniorzymskiego. Różnica kulturowa oraz językowa zmusiła duchownych do stworzenia dwóch niezależnych i różniących się od siebie odłamów. W ten sposób powstał kościoł Rzymsko-katolicki i greko-karolicki.
Tak krótko trochę, ale myślę, że nie ma co zagłębiać się w szczegóły, szczególnie tak teraz wieczorem. ;)
2 4 2