1.Nauczycielka powiedziała, że wystawia oceny ze sprawdzianu według reguł przedstawionych w poniższej tabelce:


% punktacji l Oceny
--------------l---------------
powyżej 85% l bdb
---------------l---------------
pow.75% do 85% l db
-------------------l---------------
pow. 55% do 75% l dst
--------------------l----------------
pow. 40% do 55% l dop
---------------------l-----------------
40% i mniej l ndst
---------------------l------------------


Na sprawdzianie można było zdobyć maksymalnie 30pkt. Kasia zdobyła 27pkt , Arek 11,5pkt, tomek 19pkt, Asia 25pkt, Iwona 13pkt, Karol 23,5pkt. Jakie oceny dostali ?

3

Odpowiedzi

2010-01-19T23:06:18+01:00
Kasia BDB
Arek NDST
tomek DST
Asia DB
Iwona DOP
Karol DB
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T23:08:37+01:00
K = 27*100/30
k= 270/3
k=90% - bdb

a = 11,5*100/30
a= 115/3
a≈38,3% - ndst

t=19*100/30
t=190/3
t≈63,3% - dst

as=25*100/30
as=250/3
as≈83,3 - db

i=13*100/30
i=130/3
i≈43,3 - dop

k=23,5*100/30
k=235/3
k≈78,3 - db
2010-01-19T23:12:39+01:00
Kasia - 90% (bdb)
Arek -38,3% (ndst)
Tomek - 63,3% (dst)
Asia - 83,3% (db)
Iwona - 44,3% (dop)
Karol - 78,3% (db)