A)zapisz w jak najprostszej postaci wyrazenie:
(a-3)(2a-5)-(3a+1)^2
b) zapisz sume w postaci iloczynu:
2xy^2-5x^3y

ZADANIE:2 WYZNACZ X ZE WZORU: x-a/3x +2=b

zadanie:3 rozwiaz rownania:
a) x - 3x^2 =0
b) -2x^2 + 3x -7 =0
c) 1/2x^2 - 5x + 3 =0

1

Odpowiedzi

2010-01-20T13:36:13+01:00
A)
(a-3)(2a-5)-(3a+1)^2=2a^2-5a-6a+15-9a^2-1=-7a^2-11a+14
b)
2xy^2-5x^3y=xy(2y-5x^2)

zad. 2
x-a/3x +2=b
x=b+a/3x-2

zad. 3
a)
x - 3x^2 =0
-3x=0
x=0
b) nie wiem
c) nie wiem

Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem ;)