Odpowiedzi

2009-09-30T11:15:22+02:00
2009-09-30T13:00:38+02:00
Czynnikiem, który nie ma wpływu na szybkość reakcji jest barwa, czyli odpowiedź C.
Inne czynniki wpływają na szybkość reakcji, a mianowicie:

- temperatura - im wyższa temperatura tym większa szybkość reakcji (po ogrzaniu o 10 stopni Celsjusza szybkość reakcji wzrasta od 2 do 4 razy - reguła van't Hoffa)

- stężenie - im wyższe stężenie tym większa szybkość reakcji

- stan rozdrobnienia reagentów - im większy stopień rozdrobnienia tym większa szybkość reakcji
2009-09-30T13:21:56+02:00