W jednym dm3 roztworu wodorotlenku wapnia jest tyle samo jonów Ca+2. Ile jonów Cl-1 jest w 1dm3 kwasu solnego.Roztwór zmiezano w stosunku objętościowym 1:1.Jaki jest odczyn powstałej mieszaniny.Odpowiedź Uzasadnij :}

PROSZE O SZYBKIE ROZWIĄZANIE ;]

1

Odpowiedzi

2010-01-20T14:03:16+01:00
Popatrz: Mamy tyle samo Jonów Ca +2 w Ca(OH)2, co Cl- w HCl, czyli:

Jak mamy x jonów Ca +2, to mamy również 2x OH-
Jak mamy x jonów Cl-, to mamy również x H+

Mamy więc w roztworze x H+ i 2x OH- i podane w zadaniu jony.

H+ i OH- zareagują, tworząc wodę.

Zostanie nam więc x OH-

Roztwór będzie więc zasadowy.