Przeczytaj poniższy tekst i napisz co współcześni uzytkownicy komputerów nazywają ,,koniem trojański''. Uzasadnij trafność tej nazwy. 2-3 zdania

Koń Trojański (trojan) - program, który nadużywa zaufania użytkownika, wykonując bez jego wiedzy dodatkowe, szkodliwe czynności. Konie trojańskie często podszywają się pod pożyteczne programy, są trudne do wykrycia i mogą być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu.

1

Odpowiedzi

2010-01-20T14:41:32+01:00
Moim zdaniem tak nazywa się wirusy komputerowe
2 2 2