Odpowiedzi

2010-01-20T15:41:22+01:00
Cechy państwa totalitarnego:
Ujednolicenie wszystkich organizacji, instytucji i grup społecznych; tworzenie grup integrujących
Dyktatura;
Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa;
Rozbudowany aparat represyjny,
Stosowanie terroru;
Kontrola władzy nad obywatelami;
Działalność tylko parti rządzącej;
Brak prywatności;
Łamane prawa człowieka;
Rozbudowana policja polityczna;
Rozbudowany system donosicielstwa;
Rozbudowana propaganda;
Podporządkowanie środków masowego przekazu, oficjalej ideologi;
Centralizacja gospodarki i monopol państwa na broń.
15 3 15
2010-01-20T15:41:54+01:00
-powszechna kontrola wszelkich przejawów życia społecznego
-totalna indoktrynacja
-władza skupiona w rękach jednej parti
- nie ma prawa istniec opozycja legalna ani podział władzy
-interes jednostki podporządkowany jest interesowi parti i panstwa
16 4 16