1) przy napieciu 24V przez przewodnik w ciagu 2 min przeplywa ładunek 12C. Ile wynosi opór tego przewodnika?


2)W ciągu 160s przez przewodnik o oporze 10Ω przepłyneły elektrony w ilości 10 do potegi 21. Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika? Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6*10 do -19C

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:46:33+01:00
1.

U=24V
q=12C
t=120s
I=q/t
I=12/120=0,1

R=U/I
R=24/0,1=240
2010-01-20T15:49:48+01:00
1.
U=24V
q=12C=12As
t=2min=120s
R=?
q=I*t
I=q/t=12As/120s=0,1A
I=U/R
R=U/I=24V/0,1A=240Ω
2.
t=160s
R=10Ω
n=10^21 elektronów
e=1,6*10^-19 C
U=?
q=n*e=10^21 * 1,6*10^-19 C=160C
I=q/t=160C/160s=1A
U=I*R=1A*10Ω=10V