Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:28:42+01:00
Święty Szczepan (gr. Στέφανος, Stephanos – korona, wieniec) – święty katolicki oraz prawosławny, zwany Pierwszym Męczennikiem (Protomartyr).

Z pochodzenia jak wszyscy pierwsi chrześcijanie był Żydem. Zwierzchnik grupy nazywanej hellenistami. Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki jego powszechnego krzewienia. Pragnął oczyścić judaizm i zreformować go przez powrót do źródeł (z wyjątkiem przykazań dotyczących świątyni i kultu ofiarnego) i dlatego zerwał z jego instytucją. Zginął w 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.

Występuje w Dziejach Apostolskich jako pierwszy z siedmiu wybranych do wspomagania w posłudze apostołom Jezusa Chrystusa obok Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelity (Dz 6, 2-5 BT) diakon:
Swięty Szczepan jest świętym wyjątkowym. Pierwszy męczennik Chrześcijaństwa , dzieła artysty poprzez pryzmat moralnej oceny jego życia; mocny przykład w jego domniemanym uczestnictwie w ukamienowaniu Św.
3 3 3
2010-01-20T16:36:07+01:00
ŚWIĘTA AGNIESZKA
BYŁA BOGATĄ PATRYCJUSZKĄ JAKO 12-LETNIA DZIEWCZYNKA SPODOBAŁA SIE JEDNEMU Z RZYMSKICH SZLACHCICÓW . OCZAROWANY JEJ URODĄ POPROSIŁ JĄ ABY BYŁA JEGO ŻONĄ. LECZ ONA ODRZUCAŁA WSZELKIE ZALOTY MÓWIĄĆ ŻE MA JUŻ MĘŻĄ ,KTÓREGO NIE POTRAFIĄ ZOBACZYĆ OCZY ŚMIERTELKIKA,WTEDY MŁO.DZIENIEC OSKARŻYL JĄŻE JEST CHRZEŚĆIJANKĄ. ONA NIE ULEGŁA GROŻBOM, WYSŁĄNO JĄDO DOMU DLA OBŁAKANYCH A TAM NIKT NIE WAŻYŁ SIE JEJ DOITKNĄĆ
7 2 7
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T22:11:04+01:00
Jakub Większy (Starszy) (zm. 43 lub 44) – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jana Ewangelisty.

Jakub Większy, apostoł, był bratem świętego Jana (Mt 4, 21-22), synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał prawdopodobnie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Jezusowi (Mk 15, 40). Należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37) przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 16, 1-37). Jakub i Jan znani byli z porywczego charakteru, dlatego też Chrystus nazwał ich Synami Gromu (Łk 9, 53; Mk 3, 17 - Bene-Regesz). Herod Agryppa I wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem (Dz 12, 1-2) podczas pierwszego prześladowania. Tradycja utrzymuje, że apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Relikwie świętego Jakuba są czczone w Santiago de Compostela (Hiszpania) dokąd zostały przewiezione z Jerozolimy w VII w.

Jest patronem Hiszpanii i Portugalii, oraz walk z islamem, zakonów rycerskich, opiekunem pielgrzymów. W Kościele łacińskim jego święto obecnie obchodzone jest 25 lipca.


proszę :)
13 3 13