Odpowiedzi

2010-01-20T15:50:39+01:00
W odniesieniu do treści obejmujących historię Polski i historię powszechną w klasie II uczeń powinien kształtować:
własny system wartości, oparty na tradycji humanistycznej i zakotwiczony w europejskim systemie wartości;
własny system wartości, oparty na tradycji humanistycznej i zakotwiczony w polskim i europejskim systemie wartości;
krytyczne i ostrożne podejście do środków masowego przekazu, wybiórcze z nich korzystanie;
rozumienie wartości społeczeństwa demokratycznego;
głębokie poczucie patriotyzmu, rozumienie poczucia patriotyzmu u innych narodów;
poszanowanie różnorodnych kultur, tolerancję dla różnych poglądów;
ostrożność wobec obiegowych i stereotypowych poglądów.
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T15:52:48+01:00
ABSOLUTNA MONARCHIA była w Rosji, od końca 17 wieku aż do 1906 roku , obecnie w Arabii Saudyjskiej. Zaś w MONARCHI KONSTYTUCYJNEJ król swą władzę dzielił równo z przedstawicielskim organem ustawodawczym. Monarcha miał zawsze prawo veta wobec ustaw parlamentu. Ten typ rozwinął się w Anglii i Francji po licznych rewolucjach.
2 2 2
2010-01-20T15:56:45+01:00
W monarchii absolutnej władca pozbawił ministrów możliwości samodzielnego działania i rządzenia państwem. Musieli oni posłusznie wykonywać polecenia monarchy. Wybierał on także ich umiejętnie spośród niższych warstw społecznych. Otaczał się w ten sposób ludźmi, którzy swoją pozycje zawdzięczali wyłącznie królowi, a nie arystokratycznemu pochodzeniu.
W Anglii, gdzie panowała monarchia parlamentarna władze sprawowali przedstawiciele ludu w parlamencie i mianowani przez nich urzędnicy i ministrowie. Zniesiono króla i Izbę Lordów, także władza była w rękach wielu ludzi,a nie jednej.

Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam :]
5 5 5