Dopisz odpowiednie wyrazy pochodne:
rzeczownik: przymiotnik:
-aktor---> - złoto----->
-głuipi---> -biuro---->
-odznaczyć----> -krótki--->
-pod wieczór---> - na rogu--->
-na WIERZCHU---> -pod ręką--->
czasownik: przysłowek:
-żart--> -uroczy-->
-dać-----> -dotkliwy---->
-tani---> -figlarny--->
-kolor---> -ładniej -->
-suszyć-> - zdumiewający--->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T22:15:06+01:00
-aktor--->aktorstwo, akrorski - złoto-----> złoty
-głuipi--->głupstwo -biuro----> biurowy
-odznaczyć---->odznaczenie -krótki--->krótkość
-pod wieczór--->przedwieczorny - na rogu--->narozny
-na WIERZCHU--->powierzchowny -pod ręką--->podręczny
czasownik: przysłowek:
-żart-->żartować -uroczy-->uroczyć
-dać----->zadać -dotkliwy---->dotkliwie
-tani--->tanio -figlarny--->figlarnie
-kolor--->kolorowo -ładniej -->ładnie
-suszyć->przesuszyć - zdumiewający--->zdumiewajaco
12 3 12