Rozwiaz nierownosci.

a. 3(1-5x)-(3x-7)≥ -2
b. 4-2x pod kreska ulamkowa -5 < x+2 pod kreska ulamkowa 3
c. x(3-4x)>2x(4-2x)
d. 1-6x pod kreska ulamkowa7 +2≤4x+2 pod kreska ulamkowa -3
e.-0,3(x+2)-3(0,2x-0,3)>0,1x
f. ¼(8x-1)-⅔(6+9x)≤1

2

Odpowiedzi

2009-09-30T16:16:47+02:00
A\ 3 -15x - 3x + 7 ≥ -2
-18x ≥ -12 /÷ -18
x ≤ ⅔

b\

c\ 3x - 4x² ≥ 8x - 4x²
0 ≥ x

d\

e\ -0,3x - 0,6 - 0,6x + 0,9 ≥ 0,1x /×10
-3x - 6 - 6x + 9 ≥ x
-8x ≥ -3 /÷ -8
x ≤ 3/8

f\ 2x - ¼ - 4 - 6x ≤ 1
-4x ≤ 5¼ /÷ -4
x ≥ 2 5/8
2009-09-30T16:33:42+02:00
A) 3-15x-3x+7 >/=-2
10-18x>/=-2 ?-10
-18x>/=-12 /-18
x</=12/18 = 2/3


e) -0,3x-0,6-0,6x+0,9>0,1x
-0,9x+0,3>0,1x
0,3>1x
0,3>x


c)3x-4x^2>8x-4x^2
3x>8x /-3x
o>5x /:5
0>x

f)2x-1/4-3-4i1/2x</=1
-2i 1/2x-13/4</=1
-13/4</=2i1/2x
-13/4<5/2x /*4
-13</=10x /:10
-1,3</=x