Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:04:39+01:00
Rozwiniecie zrub sama i koniec
Fenomen Chrześcijaństwa ma swoje źródło w samym Stwórcy. Bóg pragnie podzielić się rado­ścią istnienia ze stworzeniem. Wychodzi ze swojej ciszy, by udzielić człowiekowi daru życia. Stworze­nie świata jest wyjściem Boga do człowieka. Biblia ukazuje nam stworzenie jako tajemnicze działanie Boga, który mocą słowa powołuje wszystko do ist­nienia. Słowo Stwórcy ma ogromną moc, gdyż wy­powiedziane przez Niego prowadzi bezpo­średnio do wyłaniania się świata z nicości. To słowo wy­powiadane przez Boga ma moc po­rządkowania świata i jego sił, które są mu po­słuszne. Można powiedzieć, że cały świat stworzony jest dla jakie­goś celu. Jako ukoro­nowanie dzieła stworzenia pojawia się czło­wiek, w którym Stwórca łączy dwa wymiary: duchowy i materialny. Człowiek, który łą­cząc w sobie te dwa wymiary – du­chowy i mate­rialny – jest największym ze stworzeń na ziemi w świecie materii i naj­mniejszym ze stworzeń w świecie ducha.
1 1 1