Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:59:51+01:00
Problemy etyczne współczesnego Świata
Jedno znacznie stwierdzam, ze największym problemem etycznym współczesnego świata są pieniądze. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach pieniądze odgrywają w życiu bardzo dużą role. Każdy człowiek marzy o dostatnim życiu, luksusach i wygodach. Aby sobie to zapewnić potrzebuje do tego funduszy. A jak zdobyć pieniądze? Oczywiście praca.
I tu kolejny problem - bezrobocie. Bezpośrednią przyczyna bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie. Przyczynami mogą być również:
- wadliwa organizacja rynku pracy;
- brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych;
- trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie
nadwyżek siły roboczej do ośrodka wykazujących jej
niedobór;
- oferowanie zbyt niskich stawek plac (np. w porównaniu z
zasiłkiem dla bezrobotnych).
Skutki bezrobocia dotykają bezpośrednio ludzi, wywołuje ono stresy, powoduje utratę kwalifikacji oraz zwiększenie zachorowalności. W początkach lat 60. naturalna stopa bezrobocia była oceniana przez ekonomistów na 4%, w połowie lat 80. w większości szacunków na ok. 6%. Ta zwyżkowa tendencja wynika głównie z kierunków
demograficznych, a przede wszystkim z wyższego liczbowego udziału niepełnoletnich w sile roboczej, oraz - w pewnym stopniu - z polityki rządów krajów rozwiniętych (np.
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia). Statystyki bezrobocia, zatrudnienia i siły roboczej operują pojęciami:
- zatrudnieni - osoby mające prace zarobkowa;
- bezrobotni - osoby nie mające pracy, lecz jej szukające.
Osoby nie mające pracy mogą korzystać z zasiłków, zapomogi itp. ale to nie wystarcza na utrzymanie .Wiele wspólnego z bezrobociem ma alkoholizm. Wiele bezrobotnych sięga po alkohol by zapić swój smutek. Objawami alkoholizmu jest eleó twierdzenie, ze alkohol odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśniecie itp.; Ale czy na pewno? Alkohol niszczy ciało ludzkie i doprowadza do rożnych chorób np. martwość wątroby
Kolejnym problemem współczesnego świata jest przestępczość. Na pewno wiąże się ona z brakiem miejsc prac. Jestem przekonana iż ludzie, którzy nie widza szansy na zdobycie stałej pracy próbują zdobyć pieniądze oszukując lub po prostu okradając innych. I gdzie tu sprawiedliwość czy równość narodu? Mozę gdybyśmy przyjęli ustrój komunistyczny nie było by problemu ani z praca ani z pieniędzmi. Każdy miałby mniej-więcej po równo. Moim zdaniem ludzie przyzwyczaili się do luksusów XXI wieku i trudno by im było pogodzić się z obniżka płacy (mam na myśli społeczeństwo zarabiające bardzo dużo pieniędzy, przykład: politycy, lekarze). I można by tak mnożyć ludzi, którzy zarabiają niewiarygodnie duże pieniądze oraz takich co martwią się czy starczy im na „jutrzejszy chleb”.
Następnym problemem moim zdaniem jest narkomania.eleó Po narkotyki sięgają najczęściej ludzie młodzi. W większości jest to młodzież z tzw. rodzin patologicznych, gdzie rodzice nie interesują się dziećmi. Często sięgają po narkotyk aby utopić swoje żale i smutki, zdarza się tez, ze biorą z ciekawości . Co się z tym wiąże to HIV, wszelkiego rodzaju wirusy, choroby weneryczne itp. Ludzie nie dają sobie sprawy ze to ich wykańcza a co najgorsze zabija. Pochłania wszelkie pieniądze i całe życie.eleó“Narkotyki zażywasz przegrywasz” to hasło jest dowodem na to, ze na zażywanie narkotyków nie ma społecznego przyzwolenia, a organy prawne nakładają sankcje karne na wytwarzanie, przerabianie, nakłanianie do zażywania, sprzedaż i posiadanie narkotyków.
Do problemów tetycznych współczesnego świata można zaliczyć błędna politykę danego kraju, wszelkie korupcje, wyłudzania itp. Takim przykładem w Polsce jest np: Proces Rewica, czy afera starachowicka. Obywatel słysząc o takich aferach nie ma poszanowania do rządowców, którzy jak wiadomo sprawują władze demokratyczną.
Współczesny świat ma masę problemów, które nie łatwo rozwiązać. Oto inne problemy współczesnego świata:
- dehumanizacja życia
- choroby cywilizacyjne (stres, choroby układu krążenia)
- ludzie bezdomni z wyboru i przymusu
- napływ cudzoziemców i problemy z ich aklimatyzacja
- problemy komunikacyjne
- problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z kwalifikacjami
- wzrost cen działek budowlanych
- zniszczenie środowiska (pyły, gazy, ścieki, śmieci) w
krajach rozwijających się
- brak wodociągów i kanalizacji
- epidemie chorób zakazanych
- duża liczba analfabetów, ludności niewykwalifikowanej
- kłopoty ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy
- rozwój przestępczości (problem „dzieci ulicy” w Brazylii)
- rozwój rynku narkotykowego, prostytucji, chorób
wenerycznych
- brak środków finansowych na leczenie
2 5 2