Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:26:55+01:00
Dane:
r = 1m
g = 10 [m/s²]
Rozw.:
Kiedy wiederko będzie w najwyższym punkcie siła odśrodkowa musi być co najmniej równa ciężarowi wiaderka z wodą czyli
F₀ = Fc
mV²/r = mg
dzielimy przez m
V²/r = g
V² = gr
V = √gr (g r jest pod pierwiastkiem)
z drugiej strony
V = 2πr/T
porównujemy
√gr = 2πr/T
gr = 4π²r²/T²
dzielimy przez r
g = 4π²r/T²
T² = 4π²r / g
T = √4π²r / g (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem)
T = √4×9,86×1m/10[m/s²]=√3,94s² = 1,98 s ≈2s
f = 1/T = 1/2s = 0,5 Hz