Pomoc:
Mowimy ze roztwór jest p= procentowy, gdy masa rozpuszczonej sub stanowi p% masy roztowru.
S = p/100 r
Zadanie 1:
Ile trzeba wziąśc solankki 10-cio procentowej a ile 4-ro procentowej aby otrzymac 15 kg solanki szescio procentowej?

2 W pewnym przetworze jest 80% tłuszczu. Otzrymuje sie je mieszajac malso , które ma 77% tłuszczu i margaryne zaiwerającą 82% tłuszczu. Ile masła jest w 250 g tego przetworeu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T02:16:59+01:00
Zad.1
Obliczamy ilość soli w 15kg sześcioprocentowej solanki,
czyli 6%*15kg = 0,06*15kg = 0,9kg
ilość soli w x kilogramach dziesięcioprocentowej solanki,
czyli 10% * x = 0,1x
ilość soli w (15 - x) kilogramach czteroprocentowej solanki [bo waga solanki po wymieszaniu 15kg] ,
czyli 4% *(15 - x) = 0,04*(15 - x)= 0,6 - 0,04x
Układamy równanie
0,1x + 0,04*(15 - x) = 0,9
0,1x + 0,6 - 0,04x = 0,9
0,06x = 0,9 - 0,6
0,06x = 0,3/:0,06
x = 5
Odp. Trzeba wziąć 5 kg solanki dziesięcioprocentowej a 10kg czteroprocentowej, aby otrzymać 15 kg solanki sześcioprocentowej?

Zad.2
80% tłuszczu jest w 250g przetworu, czyli 0,8*250g =200g
77% tłuszczu jest w maśle, czyli jeśli masło waży x gramów,
to tłuszczu w nim jest 0,77*x gramów
82% tłuszczu jest w margarynie, czyli jeśli margaryna waży
(250 - x) gramów [bo waga przetworu 250g - masło i margaryna], to tłuszczu w niej jest 0,82*(250 -x) gramów
Układamy równanie
0,77x + 0,82*(250 -x) = 200
0,77x + 205 - 0,82x = 200
-0,05x = 200-205
-0,05x = -5
x = 5 : 0,05 = 100
Odp.W 250 g przetworu jest 100g masła.